THƯ MỜI VIẾT BÀI
VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC

Kính gửi:.................................................................................................................

Dứa là một trong những cây ăn quả quan trọng trên thế giới đứng thứ ba sau chuối và cây có múi, dứa tiêu thụ chủ yếu qua chế biến và ăn tươi. Trong thời gian qua nhiều địa phương đã xác định dứa là cây trồng chủ lực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đặc biệt là các vùng đất khó khăn về nước tưới. Với mục tiêu “Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ dứa theo chuỗi góp phần nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững”, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững cây dứa theo chuỗi liên kết tại Việt Nam”.

Mục tiêu hội thảo: Tổng kết, lựa chọn công nghệ và đề xuất mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ dứa theo chuỗi góp phần nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững

Thời gian: 01 ngày (Dự kiến vào ngày 11/9/2021)

Địa điểm: Hội thảo online trên nền MS Team.

Nội dung:

1. Thách thức và triển vọng chuỗi giá trị ngành hàng dứa của Việt Nam;

2. Công nghệ sản xuất, bảo quản và chế biến dứa trên thế giới và Việt Nam

3. Quy hoạch vùng nguyên liệu và sản xuất dứa theo tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap;

4. Thị trường sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dứa;

5. Chính sách phát triển vùng nguyên liệu dứa tại Việt Nam

Để góp phần vào sự thành công của Hội thảo, Ban Tổ chức kính mời Ông/Bà viết bài tham luận phù hợp với với chủ đề/nội dung và tham dự hội thảo trên.

Bài viết được đánh máy trên khổ giấy A4, có độ dài khoảng 3000-5000 từ (6-8 trang); Định dạng: Times New Roman, cỡ chữ 13; bảng mã Unicode; giãn dòng 1.3; lề trái: 3cm, lề trên, lề dưới, lề phải: 2cm;

Bài tham luận (file điện tử) xin gửi về Ban biên tập theo địa chỉ: doanthuy@vnua.edu.vn, vtthien@vnua.edu.vn.

Thời gian gửi bài: Trước 17h00, ngày 3/09/2021 (Thứ Sáu)

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý vị.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCPGS.TS. Phạm Bảo Dương