CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

7H30-8H00 Kết nối trực tuyến, ổn định tổ chức

Ban tổ chức hội thảo

8H00-8H10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ban tổ chức hội thảo

8H10-8H20

Phát biểu chào mừng của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ
Phần 1: Công nghệ sản xuất dứa
Chủ trì: GS.TS. Vũ Văn Liết – Thư ký Hội đồng Học viện, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển
cây trồng- Học viện Nông nghiệp Việt Nam
8H20-8H30

Tổng quan tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dứa Việt Nam

ThS. Nguyễn Tuấn Anh
Nhóm Nghiên cứu mạnh Công nghệ chọn tạo và phát triển giống cây trồng

8H30-9H50

Chọn tạo và nhân giống dứa cho sản xuất

ThS. Nguyễn Nhật Trường - Phó Bộ môn Chọn tạo giống cây ăn quả Viện cây ăn quả miền Nam

9H50-10H10

Các giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng dứa, ứng dụng trong sản xuất dứa theo GAP

TS. Nguyễn Trịnh Nhất Hằng - Khoa Nông nghiệp và CNTP- Đại học Tiền Giang

10H10- 10H30

Tiêu chuẩn hữu cơ và xây dựng vùng nguyên liệu dứa theo sản xuất hữu cơ

NGUT.TS. Trần Thị Thanh Bình - Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Đại học Lâm Nghiệp

10H30- 10H50

Bệnh hại nguy hiểm trên cây dứa

PGS.TS. Hà Viết Cường - Giám đốc Trung tâm Bệnh cây- Học viện Nông nghiệp Việt Nam

10H50- 11H10

Kỹ thuật mới trong công nghệ sau thu hoạch và chế biến dứa

PGS.TS. Trần Thị Lan Hương - Phó trưởng khoa Công nghệ thực phẩm - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

11H10-11H30

Thảo luận chung

Phần 2: Tổ chức sản xuất và vấn đề sở hữu trí tuệ trong phát triển ngành hàng dứa
Chủ trì: PGS.TS. Vũ Thị Thu Hiền- Trưởng nhóm NCM Công nghệ chọn tạo và phát triển giống cây trồng
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
13H10-13H30

Kết nối trực tuyến, ổn định tổ chức

Ban tổ chức hội thảo

13H30-13H50

Thực trạng sản xuất dứa tại vùng Ngọc Lặc, Thanh Hoá

Bà Phan Thị Hà - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

13H50-14H10

Bài học kinh nghiệm về trồng và chăm sóc dứa ở Xí nghiệp dứa suối Hai. Hiện tại và hướng đi

Bà Nguyễn Thị Dung - Trưởng phòng Kỹ thuật- Kinh doanh Xí nghiệp Dứa Suối Hai

14H10-14H30

Thực trạng sản xuất và một số giải pháp phát triển bền vững cây dứa ở một số tỉnh Tây Nguyên

TS. Nguyễn Văn Minh - Phó trưởng khoa Nông lâm nghiệp - Đại học Tây Nguyên

14H30-15H00

Sản xuất dứa trên vùng đất cát ven biển

TS. Đoàn Thu Thuỷ - Nhóm NCM Công nghệ chọn tạo và phát triển giống cây trồng

15H00-15H20

Vai trò của các tổ chức NGOs trong hỗ trợ người dân thực hành nông nghiệp thông minh từ đó nâng cao vị thế của các nông hộ trong chuỗi giá trị nông nghiệp Nghiên cứu trường hợp sản xuất kinh doanh khóm tại 3 xã dự án của tổ chức Liên minh Nauy tại Việt Nam (NMAV)

Bà Phạm Thị Xuân Hương - Trưởng nhóm dự án, Tổ chức Liên minh Nauy tại Việt Nam

15h20-15H40

Quyền sở hữu trí tuệ trong chuỗi giá trị cây dứa Việt Nam

TS. Phan Quốc Nguyên- Luật sư sở hữu trí tuệ - Khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội

15H40-16H00

Liên kết khai thác sáng chế trong sản xuất, bảo quản và chế biến dứa ở Việt Nam

TS. Nguyễn Hữu Xuyên- Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và khai thác sáng chế- Bộ Khoa học Công nghệ

16H00-16H20

Thảo luận

Ban tổ chức hội thảo

16H20-16H30

Kết luận và bế mạc Hội thảo

Ban tổ chức hội thảo