THÔNG TIN LIÊN HỆ

NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH NHÓM CÔNG NGHỆ CHỌN TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG CÂY TRỒNG - HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

(TECHNOLOGY FOR BREEDING AND DEVELOPMENT OF CROP VARIETIES)

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội


TS. Đoàn Thu Thủy

Điện thoại: 0938423.680
Email: doanthuy@vnua.edu.vn


PGS.TS. Vũ Thị Thu Hiền

Điện thoại: 0376.603.338
Email: vtthien@vnua.edu.vn