Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững cây dứa theo chuỗi liên kết tại Việt Nam

Lời nói đầu

Dứa là một trong những cây ăn quả quan trọng trên thế giới đứng thứ ba sau chuối và cây có múi, dứa tiêu thụ chủ yếu qua chế biến và ăn tươi. Trong thời gian qua nhiều địa phương đã xác định dứa là cây trồng chủ lực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đặc biệt là các vùng đất khó khăn về nước tưới. Với mục tiêu “Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ dứa theo chuỗi góp phần nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững”, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững cây dứa theo chuỗi liên kết tại Việt Nam”.

Tóm tắt
HỘI THẢO Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững cây dứa theo chuỗi liên kết tại Việt Nam
MỤC TIÊU Hội thảo hướng đến mục tiêu gắn kết lý luận với thực tiễn, ứng dụng các nghiên cứu khoa học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong sản xuất dứa theo chuỗi liên kết giá trị, cũng như đề xuất các mô hình, giải pháp hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp phát triển bền vững cây dứa và thích ứng với sự phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0). Hội thảo cũng là nơi các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp chính quyền địa phương gặp nhau để cùng trao đổi, tìm cách ứng dụng lý thuyết khoa học tiên tiến vào thực tế sản xuất dứa trong thời đại kỷ nguyên mới, kỷ nguyên số
CHỦ ĐỀ

- Sản xuất dứa tại Việt Nam: Thách thức và triển vọng.

- Chọn tạo và nhân giống dứa cho sản xuất.

- Các vấn đề trong canh tác dứa theo tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap.

- Phát triển vùng nguyên liệu dứa đạt tiêu chuẩn.

- Hiện trạng và giải pháp chế biến dứa sau thu hoạch.

- Các thị trường tiêu thụ chính của sản phẩm dứa và các tiêu chí cho sản phẩm dứa xuất khẩu.

- Các chính sách và giải pháp hỗ trợ phát triển chuỗi sản xuất dứa tại Việt Nam.

- Các vấn đề trong sản xuất dứa theo chuỗi giá trị tại tỉnh Hậu Giang.

- Thực trạng sản xuất dứa tại vùng Ngọc Lặc, Thanh Hoá.

CHI TIẾT HỘI THẢO LIÊN HỆ

TS. Đoàn Thu Thủy

ĐT: 0938423.680

Email: doanthuy@vnua.edu.vn


PGS.TS. Vũ Thị Thu Hiền

ĐT: 0376.603.338

Email: vtthien@vnua.edu.vn