DIỄN GIẢ TRÌNH BÀY TẠI HỘI THẢO

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

Nhóm NCM Công nghệ chọn tạo và phát triển giống cây trồng

ThS. Nguyễn Nhật Trường

Phó Bộ môn Chọn tạo giống cây ăn quả Viện cây ăn quả miền Nam

TS. Nguyễn Trịnh Nhất Hằng

Giảng viên Đại học Tiền Giang

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau Quả

NGUT.TS. Trần Thị Thanh Bình

Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Đại học Lâm Nghiệp

PGS.TS. Hà Viết Cường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

PGS.TS. Trần Thị Lan Hương

Phó trưởng khoa Công nghệ thực phẩm - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Bà Phan Thị Hà

Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

Bà Nguyễn Thị Dung

Xí nghiệp Dứa Suối Hai

TS. Nguyễn Văn Minh

Phó trưởng khoa Nông lâm nghiệp- Đại học Tây Nguyên

TS. Đoàn Thu Thuỷ

Nhóm NCM Công nghệ chọn tạo và phát triển giống CT - Học viện NNVN

Bà Phạm Thị Xuân Hương

Tổ chức Liên minh Nauy tại Việt Nam

TS. Phan Quốc Nguyên

Khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội; Chủ tịch CLB chuyên gia khởi nghiệp ĐMST của Việt Nam

TS. Nguyễn Hà Thị Quỳnh Trang

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện KH, CN và ĐMST, Bộ Khoa học và Công nghệ

TS. Nguyễn Hữu Xuyên

Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và khai thác sáng chế- Bộ KHCN